• DEBORN

प्रदर्शनी

exhibition

इन्टरप्लास
थाइल्याण्ड 2016

exhibition 1

2016 भियतनाम अन्तर्राष्ट्रिय प्लास्टिक र रबर उद्योग प्रदर्शनी

exhibition5

ARAB
प्लास्ट 2017

exhibition4

PLAST-EX
2017 टोरन्टो

exhibition6

IPF2017

exhibition3

T-PLAS 2019

exhibition7

१०औँ भियतनाम अन्तर्राष्ट्रिय हनोई प्लास्टिक र रबर उद्योग प्रदर्शनी

exhibition 2

३२औँ अन्तर्राष्ट्रिय प्लास्टिक र रबर मेसिनरी, प्रशोधन र सामग्री, मोल्ड र डाइ प्रदर्शनी